Avrupa Hareketlilik Haftası Ödülleri

Avrupa Hareketlilik Haftası Ödülleri

Avrupa Komisyonu’nun sürdürülebilir kentsel hareketlilik konusundaki en önemli farkındalık oluşturma kampanyası olan AVRUPA HAREKETLİLİK HAFTASI Ödülleri (EUROPEAN MOBILITY WEEK Awards), sürdürülebilir kentsel hareketlilik konusunda farkındalık yaratmada başarılı olan yerel yönetimleri tanımayı amaçlar. Bu bağlamda yürüyüş, bisiklet, toplu taşıma ve çok modlu bir yaşam tarzını teşvik eden bir iletişimin merkezde olması beklenir.

Kayıt yaptırarak  “Golden Participants/Altın Katılımcı” unvanını kazanan belediyelerden doğrudan aktif katılım beklenir. Ancak  bu şekilde 16-22 Eylül haftası boyunca gerçekleştirdikleri etkinliklerle Avrupa Hareketlilik Haftası Ödüllerine başvurabilmektedir.

Bu bağlamda bu ödüle başvurabilmek için yerel yönetimlerin aşağıda belirtilen üç kriteri tamamlamış olmaları gerekmektedir. 

 • 16-22 Eylül tarihleri arasındaki ana etkinlik haftasında sürdürülebilir hareketlilik odaklı etkinlikler düzenlemesi 
 • Bir veya daha fazla kalıcı ulaşım önlemi uygulaması 
 • “Arabasız Gün” etkinliği düzenlemesi 

AVRUPAHAREKETLİLİKHAFTASI

Uluslararası Ödülleri

Başvuru nasıl yapılır?

Başvurular AVRUPA HAREKETLİLİK HAFTASI 22 Eylül’den sonra başlar, Ekim ayının son haftasında sona ermektedir ve bağımsız bir jüri tarafından değerlendirilmektedir. Her kategoride ilk üçe giren belediyeler, her yıl Mart ayında düzenlenenödül törenine davet edilmekte ve Avrupa Birliği Ulaştırma Bakanı tarafından ödüllendirilmektedir. Bu ödül prestij ödülü olup maddi bir değeri bulunmamaktadır.

Başvurular, mobilityweek.eu adresindeki çevrimiçi başvuru formu aracılığıyla İngilizce olarak yapılmalıdır. Başvuru sahipleri, kampanyalarıyla ilgili tüm soruları açık ve ilgili bilgilerle yanıtlamalıdır. Ayrıca, faaliyetlerini ve önlemlerini göstermek için belgeler ve fotoğraflar yüklemeleri teşvik edilmektedir. Özellikle, konuyu/durumu anlatan görsellerin yanı sıra ilgili web linkleri de paylaşılabilir.

European Mobility Week Awards sayfasına ulaşmak ve daha önce ödül almış şehirleri tanımak için tıklayın.

Uygunluk kriterleri nelerdir?

– 16-22 Eylül tarihleri arasında AVRUPAHAREKETLİLİKHAFTASI kapsamında etkinlik düzenlenmiş ve mobilityweek.eu sitesinde kaydı/girişi yapılmış olmalıdır. 

– Başvuru sırasında mobilityweek.eu web adresinden katılım şartının imzalanması ve bir nüshasının ulusal koordinatörlerle paylaşılması gerekmektedir. Komisyon sekreterliği, uygunluk kontrolü yapacak ve gerektiğinde başvuru sahipleriyle iletişime geçecektir.

Ölçme ve değerlendirme kriterleri nelerdir?

Avrupa Komisyonu Sekreterliği tarafından yapılan uygunluk kontrolünün ardından, uzmanlardan oluşan bir jüri tarafından başvurular incelenecektir. Jüri, başvuruları aşağıdaki kriterlere göre değerlendirecektir:

 1. Yıllık tema ile ilgili faaliyetlerin gerçekleştirilmesi, 
 2. Hafta kapsamında düzenlenen etkinliklere katılım ve etkinliklerin kapsamı (örneğin, STK iş birliği, paydaş kurumlar, şehir esnafının katılımı vb.), 
 3. Medyada görünürlük (sosyal medya, yerel ve/veya ulusal basın, televizyon, radyo), 
 4. Çevre ve sosyal yaşama etkisi kanıtlanmış kalıcı eylemler (örneğin, bisiklet yolu yapılması sonucunda araç yolculuğundan kaçınılan birey sayısının artması, karbon emisyonunun azalması vb.), 
 5. Yerel paydaşlarla kurulan ortaklıkların kapsamı ve niteliği.

Puanlama kriterleri nelerdir?

Her bir kriter için maksimum 5 puan alınabilir: 

– Eğer Avrupa Hareketlilik Haftası’ndan sonra büyük bir değişiklik olmadıysa: 0-1-2 puan, 

– Farkındalığı artırmak için faydalı çabalar gösterildi, ancak büyük bir ilerleme kaydedilmediyse: 3-4 puan, 

– Hafta programı kapsamında bazı başarılara ulaşıldı, ancak hala gelişime ihtiyaç varsa: 5-6 puan, 

– Hafta kapsamındaki programın birçok olumlu etkisi olduysa: 7-8 puan, 

– Kampanya etkili bir şekilde başarılı bir sonuç elde ettiyse: 9-10 puan. 

Her jüri üyesinin değerlendirmesine göre her bir kriter için ortalama puan hesaplanacak ve jüri, ilk üç finalist üzerinde anlaşarak kazananları belirleyecektir.

Not: Ödül başvuruları İngilizce olarak yapılmalıdır.

AVRUPAHAREKETLİLİKHAFTASI

Ulusal Ödülleri

2019 yılından beri her sene Türkiye Belediyeler Birliği, belediyelerin bu özverili çalışmalarını desteklemek ve diğer belediyeleri de teşvik etmek amacıyla AVRUPAHAREKETLİLİKHAFTASI’na ülkemizden katılan belediyelerden “Hafta Faaliyetleri”, “Kalıcı Önlemler” ve “22 Eylül Arabasız Gün” kıstaslarını yerine getiren belediyelerimize bağımsız jüri değerlendirmesiyle ödül verilmektedir. 

Değerlendirmeye alınan kategoriler:

 • Hafta Faaliyetleri’ kategorisinde afişler, sosyal medya paylaşımları, bilgilendirmeler, müzik dinletileri, film gösterimleri,  trafik eğitimleri, geniş katılımlı yürüyüşler vb. etkinlikler değerlendirme alınır. 
 • Kalıcı Önlemler’ kategorisinde bisiklet yollarının geliştirilmesi, bisiklet park alanları yapımı ve bakımı, yeşil alanların geliştirilmesi ve bakımı, özel ihtiyaca yönelik bireylerin trafikte görünürlüğünün sağlanması için alınmış önlemler, toplu ulaşım ağlarının genişletilmesi gibi çalışmalar göz önünde bulundurulur. 
 • Arabasız Gün’ etkinliğinde ise toplu ulaşım araçlarının ve bisiklet paylaşım sisteminin tüm gün ücretsiz hale getirilmesi, cadde ve bulvarların kısmi zamanlı olarak sadece yaya kullanımına açılması gibi faaliyetler değerlendirmeye alınır.

Avrupa Hareketlilik Haftası Ulusal Ödülü kazanan belediyeler aşağıda listelenmiştir.

Kaynak: www.tbb.gov.tr