Nihai Faydalanıcı

Image
Image

“Şehirlerde Sürdürülebilir Kentsel Hareketlilik için Avrupa Birliği Desteği”, kısa adıyla SKUP TÜRKİYE projesi nihai faydalanıcısı Türkiye Belediyeler Birliği’dir. Türkiye Cumhuriyeti ve Avrupa Birliği tarafından ortak finanse edilen SKUP Türkiye projesi, Türkiye Belediyeler Birliği’nin vizyonuna paralel bir şekilde tüm belediyelerde sürdürülebilir kentsel ulaşım planı (SKUP) kavramının yaygınlaştırılması, doğru anlaşılması ve uygulanması için hayata geçirilmiştir.

Türkiye Belediyeler Birliği (TBB), 1945 yılında belediyecilik alanında faaliyet göstermek üzere kamu yararına bir dernek olarak kurulmuş, 2005 yılında ulusal ve uluslararası düzeyde belediyeleri temsil etme yetkisine sahip ve bütün belediyelerin doğal üyesi olduğu tek mahalli idare birliği özelliğine kavuşmuştur.

TBB, değişime yön veren anlayışıyla, yerel yönetimlerde açığa çıkmamış ihtiyaçları karşılayacak uygulamaları hayata geçirmeyi, bu alanda ulusal ve uluslararası bir birlik olmayı hedeflemektedir.