Paydaşlar

Image
Image
Image
Image
Image
Image
Paydaşlar

Ana Paydaşlar:

Türkiye Belediyeler Birliği (TBB)

Türkiye Belediyeler Birliği, Avrupa'daki benzerleri gibi, üyelerini temsil eden, yönlendiren ve eğiten ulusal bir yerel yönetim birliğidir. TBB aynı zamanda Türk belediyeleri için uluslararası ve Avrupa düzeyinde ilgi çeken gündemleri yerelleştiren, küresel trendleri teşvik eden bir rol üstlenir.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı (UAB)

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Türkiye'deki ulaşım sektörü için ulusal politikaları belirler ve ilgili fasıllar doğrultusunda AB katılım sürecini takip eder. AB'nin kentsel hareketlilik yaklaşımı yakından takip edilmekte ve Bakanlık tarafından Sürdürülebilir Kentsel Hareketlilik Planı (SUMP) gelişimi teşvik edilmektedir. Bakanlığın teknik kapasitesi, deneyimi ve bilgisi, özellikle politika diyalogu ve politika belgesi geliştirme faaliyetleri için Programın uygulanması sürecinde gereklidir.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı (ÇŞB)

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, ulusal politikalar doğrultusunda çevresel değerleri koruma ve kentselleşme konularında kritik bir rol oynamaktadır. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bünyesinde yer alan Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğü, yerel yönetimlerin çalışmaları ve işlemleri ile ilgili mevzuat tarafından verilen görevleri yerine getirme, takip etme, sonlandırma ve geliştirme görevine sahip ilgili birimdir. Onların projede ana paydaşlardan biri olarak yer almaları hayati öneme sahiptir.

İLBANK

İller Bankası, özel hukuk hükümlerine tabi olan ve tüzel kişiliğe sahip bir özel bütçeli kuruluş olan bir kalkınma ve yatırım bankasıdır. Özel İdareler ve Belediyelerin finansman ihtiyaçlarını karşılamak, bankanın temel görevidir. İLBANK, Programda ana paydaş olarak yer alacak ve rehberlik, politika diyalogu ve SUMP ile ilgili eylemlere destek sağlamada etkin olacaktır.