Proje Hakkında Bilgi

Image

SKUP Türkiye’nin açılımı “Şehirlerde Sürdürülebilir Kentsel Hareketlilik için Avrupa Birliği Desteği”dir. İngilizce’de ise SUMP - Sustainable Urban Mobility olarak geçmektedir. SKUP Türkiye, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından birlikte finanse edilen 3 yıllık bir projedir. 2022 yılı Ağustos ayında başlayan projenin nihai faydalanıcısı Türkiye Belediyeler Birliği (TBB)’dir.

SKUP Türkiye projesinin temel amacı, ulusal ve kentsel düzeyde bireysel ulaşım araçlarından sürdürülebilir, erişilebilir ve kapsayıcı hareketlilik modlarına geçişi teşvik etmektir.

Projenin gerçekleşmesi aşağıdaki hedefleri de içinde barındırır:

  • Sürdürülebilir kentsel hareketlilik konusunda ulusal ve Avrupa paydaşları arasındaki politika diyalogunu desteklemek,
  • Avrupa Birliği prensipleri ve en iyi uygulama örnekleri göz önünde bulundurularak belediyelerin sürdürülebilir kentsel hareketlilik ve ilgili konulardaki kapasitelerini güçlendirmek,
  • Türkiye genelindeki belediyelerden yüksek katılım sağlanması için belediyeleri teşvik edecek çalışmalar yaparak Avrupa Hareketlilik Haftası (AHH) kampanyasının ulusal ayağını koordine etmek.

SKUP Türkiye, Türk hükümeti ve belediyelerinin sürdürülebilir kentsel hareketlilik uygulamalarını benimsemeleri için üç aşamalı bir yaklaşımla ilerler.

İlk aşamada, sürdürülebilir kentsel hareketlilik uygulamasının önündeki engellerin belirlenmesine odaklanır ve bu engellerin nasıl aşılacağı konusunda paydaşlara tavsiyeler sunar.

İkinci aşamada, etkili araçlar ve yöntemler belirlenerek sürdürülebilir kentsel hareketlilik planlama süreci sistematik hale getirilir.

Üçüncü aşamada ise belediyelere uzun vadeli, sürdürülebilir SKUP’lar oluşturmalarında destek sağlanır ve sürdürülebilir kentsel hareketlilik uygulamalarının benimsenmesi hızlandırılır.

SKUP Türkiye projesinin somut sonuçları şunlardır:

YEŞİL KİTAP HAZIRLIĞI: Türkiye'de sürdürülebilir kentsel hareketliliği desteklemek için yasal, kurumsal ve politika değişikliklerini öneren bir Durum Analizi hazırlanır; Yeşil Kitap formatında sunulur.

BEYAZ KİTAP: Ana paydaşların katkılarıyla geliştirilen Beyaz Kitap mevcut ve olası sorunları, Türkiye’de uygulanabilecek sürdürülebilir kentsel hareketlilik önerilerini, ulusal hedefler ve Avrupa Birliği hedeflerine ulaşmak için adımları içerir.

POLİTİKA DİYALOĞU: Türkiye'deki ana paydaşlar ile Avrupa'daki karşılıkları arasında sürdürülebilir kentsel hareketlilik üzerine uzun vadeli bir politika diyaloğu kurulmasını sağlar.

EĞİTİMLER: 8 fiziksel ve 36 çevrimiçi eğitim etkinliğiyle belediye profesyonelleri sürdürülebilir kentsel hareketlilik konusunda yetkinleştirilir. Öncü Avrupa şehirlerine yapılan gezilerle bilgiler pekiştirilir.

Türkiye'de bir Uluslararası Sürdürülebilir Kentsel Hareketlilik Konferansı düzenlenir.

WEB SİTESİ: Devam eden Avrupa Hareketlilik Haftası etkinlikleri ve Türkiye'deki SKUP Projeleri hakkında genel kamuoyunu bilgilendirecek ve tüm tarafların içeriksel anlamda katkıda bulunabileceği bir web sitesi yayına almak

SKUP Bilgi Kütüphanesi: Sürdürülebilir kentsel hareketlilikle ilgili kılavuzlar, iyi uygulama örnekleri, araçlar ve güncel bilgilerin bulunduğu bir SKUP bilgi kütüphanesi oluşturulur.

FARKINDALIK OLUŞTURMA: Çeşitli medya kanallarının kullanımıyla, sürdürülebilir, erişilebilir ve kapsayıcı hareketlilik seçeneklerine ilişkin halkın farkındalığını artırarak sürdürülebilir kentsel hareketlilik planlamasına katılımı teşvik etmeyi hedefler.