Rehberler ve El Kitapları

Image

Rehberler ve El Kitapları

Aşağıdaki linkler üzerinden SKUP Türkiye projesinin Sürdürülebilir Kentsel Hareketlilik Planlaması sürecinde üretilmiş rehberleri ve el kitaplarını bulabilirsiniz. Dökümanlar orijinal dilinde (İngilizce) ve Türkçe çevirileri olmak üzere iki dilde listelenmiştir. Liste çeviriler tamamlandıkça güncellenecektir.

Çevrimiçi eğitim sunumlarına ulaşmak için Çevrimiçi Eğitimler sekmesini ziyaret edin.

Türkçe'ye Çevrilmiş Dokümanlar

Orijinal Dokümanlar

Sürdürülebilir Kentsel Hareketlilik Planı (SUMP) Hazırlama ve Uygulama Rehberi (2. Baskı)Guidelines for Developing and Implementing a Sustainable Urban Mobility Plan (2nd Edition)
SUMP Öz Değerlendirme AracıSUMP Self Assessment Tool
Karar Vericiler için Sürdürülebilir Kentsel Hareketlilik Planı Hazırlama ve Uygulama ÖzetiDecision Makers Summary for Developing and Implementing a Sustainable Urban Mobility Plan
Daha dirençli ve etkin kentsel hareketlilik için planlamaPlanning for More Resilient and Robust Urban Mobility
Kentsel Araç Erişim Düzenlemeleri ve SKUP'lar. Entegre hareketlilik politikalarının bir parçası olarak şehirlere araç erişiminin düzenlenmesiUVAR and SUMPs. Regulating vehicle access to cities as part of integrated mobility policies
Sürdürülebilir Semt Hareketlilik PlanlamasıSustainable Neighborhood Mobility Planning
Elektrifikasyon. SKUP bağlamında elektrikli karayolu taşımacılığının planlanmasıElectrification - Planning for electric road transport in the SUMP context
Sürdürülebilir Kentsel Hareketlilik Planında Kentsel Yol Güvenliği ve Aktif HareketlilikUrban road safety and active travel in sustainable urban mobility planning
Akıllı Ulaşım Sistemleri (AUS) ve SKUP'larIntelligent Transport Systems (ITS) and SUMPs
Otopark ve Sürdürülebilir Kentsel Hareketlilik Planı: Otopark politikaları nasıl daha stratejik, etkili ve sürdürülebilir hale getirilir?Parking and Sustainable Urban Mobility Planning: How to make parking policies more strategic, effective and sustainable
SKUP Sözlüğü (SKUP Rehberinin Eki) – güncellenmiş versiyonSUMP Glossary (Annex to the SUMP Guidelines) – updated version 
Kamu ve Özel Kuruluşlar için Hareketlilik Yönetimi ve SKUp'a EntegrasyonuIntegrating Mobility Management for Public and Private Organisations into SUMPsUITP Public Transport Trends

 

SKUP Türkiye Tarafından Hazırlanacak Yeni Rehberler ve El kitapları

SKUP Türkiye tarafından üretilecek kılavuz ve el kitapları Handbooks which will be developed by SUMP Türkiye
Pandemi ve Afet Müdahalesi Sırasında Hareketlilik Rehberi Mobility Guideline During Pandemic and Disaster Response
Hızlı Otobüs Taşımacılığı Rehberi Guidelines For Bus Rapid Transportation
Sürdürülebilir Hareketlilik Politikası Gelişimi İçin Ulaşım Veri Yönetimi Rehberi Guideline For Mobility Data Management for Sustainable Mobility Policy Development
Belediye Altyapısı ve Araç Filoları İçin Yeşil Finansman Modelleri Hakkında El Kitabı Handbook On Green Financing Models For Municipal İnfrastructure and Vehicles Fleets
Yeşil Finansman İçin Sürdürülebilir Kentsel Hareketlilik Proje Portföyünün Oluşturulması ve Ticarileştirilmesi El Kitabı Handbook For Origination and Commercialization Of Sustainable Urban Mobility Project Portfolio For Green Financing

SKUP Türkiye Çevrimiçi Eğitim Sunumları

SKUP Türkiye Çevrimiçi Eğitim Videoları ve Sunumlarına ulaşmak için tıklayınız.