Yüz Yüze Eğitimler

SKUP Türkiye eğitim programında Yüz Yüze Eğitim Etkinlikleri yer almaktadır. Bu programın amacı, belediyelerin ve ilgili kurumların, Sürdürülebilir Kentsel Hareketlilik / Ulaşım Planlaması alanında bilgi ve becerilerini artırmaktır.

Bu program, 36 çevrimiçi eğitimi destekleyen 8 yüz yüze etkinliği içermektedir. Yüz yüze eğitim programları 2 gün sürecek olup, 30 kişi Büyükşehir Belediyelerinden ve 20 kişi de ilgili bakanlıklar, kurum ve hizmet sağlayıcılarından katılacaktır. Bu eğitimlerin toplamının 30’dan fazla konuyu kapsaması hedeflenmektedir. İhtiyaç duyulan alanlarda çevirisi de yapılmış el kitapları ve rehberler üretilerek söz konusu tüm konular içerikte yer alacaktır.

Yüz Yüze Eğitimlerimiz

SKUp ve Dirençli Kent

“Eğitim detaylarına ulaşmak için linklere tıklayınız.”

SKUp Geliştirme; Pandemi ve Afet Sonrası Eylemler

SKUp için AUS ve Büyük Veriler

Yürüme ve Bisiklet Altyapı Planlaması

Erişilebilirlik, Kentsel Planlama ve Kentsel Hareketlilik

TT Planlama, Geliştirme ve Yönetim

Otobüs Planlama, Bisiklet ve Ücret Yönetimi Planlama

Ulaşım için Yeşil ve Sürdürülebilir Finansman