Sözleşme Makamı

Sözleşme Makamı: Türkiye Cumhuriyeti Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü, Avrupa Birliği Yatırımları Dairesi Başkanlığı

Avrupa Birliği (AB) tarafından, AB üyeliğine hazırlık sürecindeki ülkelere, üyeliğe yönelik yapacakları siyasi, kurumsal, sosyal ve ekonomik reformlara destek vermek ve Birlik standartlarına erişebilmelerine yardımcı olmak üzere Katılım Öncesi Yardım Aracı (Instrument for Pre-Accession Assistance – IPA) aracılığıyla hibe fonlar sağlanmaktadır.

T.C Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, AB ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü, AB Yatırımları Dairesi Başkanlığı IPA fonlarının ulaştırma sektörüne ayrılan bölümünün yönetilmesinden sorumlu olup, Avrupa Komisyonu tarafından içeriği ve finansmanı onaylanan bir program çerçevesinde çalışmalarını yürütmektedir. 

AB’ye uyumun nasıl sağlanacağı, hangi konulara öncelik verileceği, bütçenin bu öncelik verilen alanlarda nasıl paylaştırılacağı, hangi projelerin ya da ne tip projelerin finanse edileceği, başarılı addedilebilmek için gerekli olan ölçülebilir sonuçların neler olduğu ve programın tanıtım ve görünürlüğünün sağlanması için neler yapılacağının açıklandığı “Ulaştırma Sektörel Operasyonel Programı” adı verilen bu program kısaca “USOP” olarak ifade edilmektedir.

USOP yaklaşık yirmi yıldır AB ile ortak olarak çalışmakta, Türkiye’de AB standartları ile uyumlu, rekabetçi, erişilebilir ve sürdürülebilir bir ulaştırma sistemi oluşturulmasına katkıda bulunmaktadır. Türkiye’nin çeşitli yerlerinde USOP altında gerçekleştirilen projeler ile aşağıdaki hedeflere ulaşılması hedeflenmektedir:

  • Ulusal ulaşım sisteminin sürdürülebilirliğini ve güvenliğini artırmak,
  • Ulaşım sisteminin verimliliğini artırmak,
  • Hem ulusal hem de kentsel düzeylerde bireysel ulaşımdan sürdürülebilir, erişilebilir ve kapsayıcı toplu taşıma biçimlerine geçişi teşvik etmek,
  • Türk ulaştırma sektörü müktesebatının AB ulaştırma müktesebatı ile aşamalı bir şekilde entegre edilmesi yoluyla Türkiye’nin ulaştırma alanında AB’ye entegrasyonunu güçlendirmek,
  • Türkiye’nin ulaştırma sektöründe AB, ulusal ve uluslararası finansmanının en verimli şekilde kullanılmasını sağlamak için Ulaştırma Sektörel Operasyonel Programı yönetiminde Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nı desteklemek.

SKUP Türkiye projesi de USOP çatı programı altında gerçekleştirilen bir projedir. 

USOP, Türkiye’nin çeşitli bölgelerini kapsayan sürdürülebilir kentsel ulaşım planlarına, daha yaşanabilir ve daha kaliteli kentlerin yaratılma aşamasına destek vermektedir. Bu sayede hava ve gürültü kirliliğini, sera gazı emisyonlarını ve enerji tüketimini azaltmayı, halk sağlığını geliştirmeyi ve yol güvenliğini artırmayı desteklemektedir.  USOP ve diğer USOP projeleri hakkında daha fazla bilgi için https://ipa.uab.gov.tr/ internet sitesine göz atabilir ve sosyal medya hesaplarını takip edebilirsiniz.