Yükleniciler

Konsorsiyum Üyeleri:

Proje Konsorsiyumu, Rupprecht Consult’un Konsorsiyum Lideri (Almanya), Polis (Belçika), MuConsult-Panteia (Hollanda) ve yerel ortak BNN Consulting and Engineering (Türkiye) dahil olmak üzere uzmanlaşmış uluslararası bir ekipten oluşmaktadır.


Resim1

Rupprecht Consult (www.rupprecht-consult.eu), Almanya, Köln merkezli bağımsız bir araştırma ve danışmanlık şirketidir. Sürdürülebilir kentsel hareketlilik alanında tanınmış bir uluslararası oyuncu olarak Avrupa ve uluslararası projelerde 25 yıllık deneyime sahip olan firmanın odağı Orta Avrupa, Latin Amerika ve Güneydoğu Asya’dır. Birçok dilde akıcı ve uluslararası deneyime sahip olan Rupprecht uzmanları ekonomi, sosyal bilimler, coğrafya, mekânsal planlama, çevre, teknoloji ve halkla ilişkiler alanlarında niteliklere sahiptirler.

1996 yılından bu yana, Rupprecht’in disiplinlerarası uluslararası deneyimli araştırma ve danışmanlık ekibi, Avrupa ve diğer bölgelerden ortaklarıyla sürdürülebilir kalkınma için yenilikçi çözümler geliştiriyorlar. Rupprecht, sürdürülebilir kentsel hareketlilik alanında ölçümleme ve etki değerlendirmesi, politika analizi, paydaş ve ağ yönetimi ve bilgi transferi alanlarında karmaşık çok paydaşlı projelere başarıyla liderlik eder. Bu bağlamda, Rupprecht, danışma süreçlerini sistematize ederek kolaylaştırmada, büyük paydaş ağlarını yönetmede ve şehir uygulayıcılarını çevrimiçi ve yüz yüze öğrenme ve deneyim paylaşma imkanlarıyla güçlendirmede son derece deneyimlidir.


Resim2

POLIS (www.polisnetwork.eu), Avrupa’daki şehirler ve bölgeler arasında yenilikçi kentsel ulaşım konularında diyalog ve iş birliği sağlamak için 1989 yılında kurulmuş bir Avrupa ağıdır.  POLIS şu anda Avrupa’nın dört bir yanından yaklaşık 100 şehir, bölge ve ulaşım otoritesini temsil etmektedir. Amacı, Avrupa şehirlerinin ve bölgelerinin sürdürülebilir kentsel ulaşıma yönelik yenilikçi önlemlerle vatandaşlarının yaşam kalitesini iyileştirmelerine rehberlik etmektir. Ağ, üyeleri için Avrupa girişimleri ve araştırma programlarına erişimi kolaylaştırır; sağlık ve çevre, trafik yönetimi ve akıllı ulaşım sistemleri, yol güvenliği ve ulaşımın sosyal ve ekonomik yönleri gibi alanlarda kentsel ve bölgesel hareketlilik çözümleri araştırır. POLIS düzenlediği etkinliklerle, yayınlarıyla ve içerideki uzmanlığıyla, üyelerin birbirleriyle deneyimlerini paylaşacakları, endüstri ve araştırma topluluğu ile ortaklıklar kuracakları ve yenilikçi çözümler geliştirebilecekleri fırsatlar yaratır. Ayrıca karar vericilere şehir ve bölgesel ulaşımı iyileştirmek için stratejik bilgi sağlar ve sürdürülebilir hareketlilik için Avrupa düzeyinde uygun bir politika çerçevesinin geliştirilmesini savunur. Ayrıca Avrupa şehirleri ve dünyanın her yerinden üyeleriyle ulaşım konularında iş birliği ve değişimi güçlendirmek amacıyla 2015 yılında POLIS Küresel Platformu’nu kurmuştur.


Resim4


Resim3

MuConsult-Panteia (www.panteia.eu), hareketlilik ve ulaşım sektörü, işgücü piyasası, sağlık ve eğitim için stratejileri oluşturmak, izlemek ve değerlendirmek için politika yapıcılara ve karar vericilere destek veren Hollandalı bir danışmanlık firmasıdır. Araştırma, danışmanlık ve eğitim alanlarını geniş çaplı bir veri, model, yöntem ve teknoloji altyapısıyla birleştiren uzman kadrosu, bağımsız piyasa ve politika araştırmalarından beslenerek, bu benzersiz donanımlarıyla yenilikçi yöntemler uygularlar. MuConsult-Panteia’nın temel misyonu sürdürülebilir sosyal ve ekonomik ilerlemeye katkıda bulunmaktır. 50’den fazla ülkede çalışmış olan MuConsult-Panteia’nın uluslararası danışmanlık alanında geniş bir referans listesi vardır. MuConsult-Panteia, 25 yılı aşkın süredir DG MOVE, DG EAC, DG EMPL, DG ENTR, DG REGIO, DG RTD, Avrupa Parlamentosu, Eurofound, Cedefop vb. dahil olmak üzere Avrupa kurumları, OECD, ILO, Dünya Bankası, Afrika Kalkınma Bankası, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası EBRD, Avrupa Yatırım Bankası, Asya Kalkınma Bankası, Hollanda ve diğer ulusal hükümetler, uluslararası ve ulusal endüstri dernekleri ile özel sektör için çalışmaktadır. Ayrıca, MuConsult-Panteia’nın geniş bir ulusal ve uluslararası ağı vardır.


Resim5

BNN Danışmanlık ve Mühendislik (web sitesi bağlantısı: www.bnn.com.tr) 2017 yılında kurulmuş olup, ulaştırma alanında kamu sektörünün ihtiyaçlarına uygun tasarım, proje yönetimi, denetim, kalite güvence ve kontrol hizmetleri sunmaktadır. Şirket, uluslararası finansman destekli projelerin uygulanmasında geniş bir deneyime sahiptir. Ayrıca BNN, projelerin hazırlanması ve uygulanmasında sürdürülebilirlik ilkelerini ve insanların refahını önemseyen bir yaklaşım izlemektedir.

BNN, ihale dokümanlarının hazırlanması, proje yönetimi, yapı denetimi, kalite kontrol, uzman değerlendirmesi, teklif değerlendirme ve sonradan denetim konularında uzmanlaşmıştır.  Aynı zamanda firma, proje planlama, ön fizibilite ve fizibilite, ekonomik ve finansal çalışmaların hazırlanması konularında da geniş bir deneyime sahiptir. Bu olanaklar, firmanın çok disiplinli büyük projelerin üstesinden gelebilme yeteneğini garanti eder.