Çevrimiçi Eğitimler

SKUP Türkiye eğitim programında Çevrimiçi Eğitim Etkinlikleri de yer almaktadır. Eğitim programının amacı, belediyelerin ve ilgili kurumların Sürdürülebilir Kentsel Hareketlilik / Ulaşım Planlaması alanında bilgi ve becerilerini artırmak, aralarındaki ilişkileri güçlendirerek tecrübe paylaşımını kolaylaştırmaktır.

Bahsi geçen eğitimler, Nisan 2023 itibariyle başlamıştır. Proje sonuna kadar 8 yüz yüze ve 36 çevrimiçi eğitimden oluşan program 2,5 yıl boyunca devam edecektir.

Yerel, bölgesel ve ulusal düzeyde sürdürülebilir kentsel hareketlilik planlamasının uygulanması, takip edilmesi ve önlemlerinin geliştirilmesi için gerekli bilgileri ve yöntemleri çevrimiçi eğitimlerimizde bulabilirsiniz. 

Küresel bir yaklaşımla hazırladığımız eğitimlerimizde SKUp uygulamalarında bilinmesi gereken en güncel teknik konulara ve uzmanlarımızla tartışarak değerlendirdiğimiz ulusal ve uluslararası başarı örneklerine ulaşabilirsiniz. 

Çevrimiçi Eğitimlerimiz

Çevrimiçi Eğitim 1:
Sürdürülebilir Kentsel Hareketliliğin Temel Unsurları

1

İlk çevrimiçi eğitim semineri, sürdürülebilir kentsel hareketlilik ve SKUp konularında temel bilgiler sunarak başladı. Sürdürülebilir kentsel hareketliliğin iklim hedeflerine ulaşmak ve daha iyi yaşam kalitesi sağlamanın ne kadar önemli olduğu vurgulandı. Ayrıca, yerel yönetimlere yol göstermek ve farkındalık oluşturmak amacı ile bölgedeki ve AB’deki önde gelen şehirlerden en iyi uygulama örnekleri paylaşıldı.

Çevrimiçi Eğitim 2:
Dirençli Kentsel Hareketlilik Planlaması 1

2

“Dirençli Kentsel Hareketlilik Planlaması” üzerine konuşulan ikinci çevrimiçi eğitimimizde yerli ve yabancı konuklarımızla olası tehlikeler ve krizlere karşı daha güçlü ulaşım sistemleri oluşturmanın yöntemleri ele alınır.

Çevrimiçi Eğitim 3:
Sürdürülebilir Kentsel Hareketlilik Planlaması
1. Aşama: Hazırlık ve Analiz

3

Üçüncü eğitimde Sürdürülebilir Kentsel Hareketlilik Planlaması’nın ilk aşaması olan “Hazırlık ve Analiz” ile devam edilir. SKUp geliştirme sürecinin başlangıç aşamasını detaylandırdığımız eğitimde özellikle finansman, yönetişim, paydaş katılımı ve veri toplama gibi büyük öneme sahip konulara değinilir; en iyi SKUp uygulama örnekleri incelenir.

Çevrimiçi Eğitim 4:
Sürdürülebilir Kentsel Hareketlilik Planlaması

2. Aşama: Strateji Geliştirme

4

Sürdürülebilir Kentsel Hareketlilik Planlaması’nın ikinci aşaması “Strateji Geliştirme”’dir. Bu aşamanın amacı paydaşlar ile işbirliği içinde Sürdürülebilir Kentsel Hareketlilik Planına stratejik bir yön vermektir. Bu kapsamda şu sorulara yanıt aranır:

🎯 Gelecekteki seçenekler neler?
🎯 Ne tür bir şehir istiyoruz?
🎯 Başarıyı nasıl değerlendireceğiz?

Çevrimiçi Eğitim 5:
AVRUPA HAREKETLİLİK HAFTASI
Amaç, Kayıt Süreci ve iyi Uygulama Örnekleri

5

Avrupa Hareketlilik Haftası’nın hazırlıklarına değinen eğitimde yerel düzeyde yapılabilecek etkinlik ve faaliyetlerin nelere odaklanması gerektiği ve bunların en etkili şekilde nasıl planlanıp hayata geçirildiği konuşulur.

Çevrimiçi Eğitim 6:
Sürdürülebilir Kentsel Hareketlilik Planlaması

3. Aşama: Tedbir Planlama

WEBINAR_6

6. Çevrimiçi Eğitimin gündemi Sürdürülebilir Kentsel Hareketlilik Planlaması’nın 3. Aşaması Tedbir Planlama konusudur. Bu aşama kapsamında önlem paketlerinin seçimine, eylemlerin ve sorumlulukların anlaşılmasına değinilir.

Çevrimiçi Eğitim 6 Kayıtları
Eğitim Sunumları:

Çevrimiçi Eğitim 7:
Dirençli Kentsel Hareketlilik Planlaması 2

Afet Sonrasında ve Acil Durumlarda Ulaşım Yönetimi

WEBINAR_7

7. çevrimiçi eğitimimizde Dirençli Kentsel Hareketlilik Planlaması 2, Afet Sonrasında ve Acil Durumlarda Ulaşım Yönetimi üzerinde durulur. SKUP’un ikinci aşaması olan Strateji Geliştirme ile arasındaki ilişkiden yola çıkarak vizyon inşa etme, senaryo planlama ve hedef belirleme kalemlerini değerlendirilir.

Çevrimiçi Eğitim 7 Kayıtlar
Eğitim Sunumları:

Çevrimiçi Eğitim 8:

Sürdürülebilir Kentsel Hareketlilik Planlaması

4. Aşama: Uygulama ve İzleme

WEBINAR_8-1

Bu çevrimiçi eğitimde SKUp geliştirme sürecinin dördüncü ve son aşaması tanıtılır. Dördüncü aşama, sistematik izleme, değerlendirme ve iletişim eşliğinde SKUp’ta tanımlanan tedbirlerin ve ilgili eylemlerin uygulanmasına odaklanmaktadır. Burada eylemler şu kilit sorulara cevap verilerek hayata geçirilir:
– Nasıl iyi yönetebiliriz?
– Nasıl yapıyoruz?
– Ne öğrendik?

İlk olarak, SKUp çerçevesinde uygulama, izleme ve değerlendirme ile ilgili temel kavramlara değinilir. Daha sonra, farklı yaklaşımları gösteren Avrupa, Türkiye ve yurtdışındaki en iyi uygulama örnekleri üzerine değerlendirmelerde bulunulur.

Çevrimiçi Eğitim 8 Kayıtlar
Eğitim Sunumları:

Çevrimiçi Eğitim 9:

SKUp Geliştirilmesi için Kurumsal Yapılanma ve Yönetişim

WEBINAR_9

Bu çevrimiçi eğitimde, SKUp’ların ve sürdürülebilir kentsel hareketlilik tedbirlerinin geliştirilmesi ve uygulanması için gerekli olan kurumsal yapı ve yönetişim kurulumuna ilişkin temel hususlar tanıtılır. 

Yeterli kurumsal ve yönetişim yapılarının oluşturulması sadece SKUp sürecinin başlangıcında değil, tedbir uygulama süreci boyunca daha da önemlidir. Bu nedenle, bu eğitimde uzmanlar, SKUp ve hareketlilik tedbirlerinin başarılı bir şekilde geliştirilmesi ve uygulanması için doğru yönetişim düzenlemelerinin ve kurumsal yapının nasıl daha iyi kurulabileceğine ilişkin AB projeleri aracılığıyla çıkarılan temel hususlar, dersler ve tavsiyeler üzerinde dururlar.

Çevrimiçi Eğitim 9 Kayıtlar
Eğitim Sunumları:

Çevrimiçi Eğitim 10:

Trafik Sıkışıklığı ve Hava Kalitesi - 1. Bölüm

WEBINAR10_POST

10. çevrimiçi eğitimimiz Trafik Sıkışıklığı ve Hava Kalitesi 1 konusu üzerinedir. İki oturumdan oluşan eğitimin ilk bölümünde belediyelerin yaşadığı zorluklardan ve deneyimlerden yola çıkarak şehirlerde yaşanan araç trafiği yoğunluğu ve hava kirliliği sıkıntıları gündeme getirir. En iyi uygulama örnekleri ve içgörüler incelenerek şehirlerin koşulları dahilinde etkili çözüm alternatifleri değerlendirilir.

Çevrimiçi Eğitim 10 Kayıtlar
Eğitim Sunumları:

Çevrimiçi Eğitim 11:

Trafik Sıkışıklığı ve Hava Kalitesi - 2. Bölüm

WEBINAR11_POST

11. çevrimiçi eğitimimizde Trafik Sıkışıklığı ve Hava Kalitesi konusunun ikinci bölümü ele alındı. Bu çevrimiçi eğitim kentsel ortamlarda trafik ve trafik sıkışıklığının yarattığı zorlukları tartışmak için bir zemin oluşturmayı ve özellikle bu sorunların hava kalitesi ve çevresel kaygılarla nasıl iç içe geçtiğine odaklanır. Kentin mevcut durumuna ilişkin içgörüler görüşülür ve ulaşımın çevresel sonuçları hakkında farkındalık oluşturulması, diyaloğun teşvik edilmesi amaçlanarak ve potansiyel olarak bu sorunlara çözümler üretilmesi hedeflenmiştir.

Çevrimiçi Eğitim 11 Kayıtlar
Eğitim Sunumları:

Çevrimiçi Eğitim 12:

Yol Güvenliği - 1. Bölüm

webinar12_kare

12. çevrimiçi eğitimimizde Yol Güvenliği konusunun ilk bölümü ele alınır. Birçok şehirde trafik güvenliği çözülmesi gereken en kritik konulardan biridir. Yol Güvenliği konulu eğitimimizde trafik güvenliğine çeşitli açılardan yaklaşarak nedenleri ve sonuçları tartışılır. Altyapı, teşvikler, politikalar, davranış değişikliği yaratma gibi yönlerin üretilecek çözümlere nasıl bir bütünlük içinde dahil edilmesi gerektiği ele alınır.

Çevrimiçi Eğitim 12 Kayıtlar
Eğitim Sunumları:

Çevrimiçi Eğitim 13:

Yol Güvenliği - 2. Bölüm

webinar13_kare

SKUP Türkiye 13. Çevrimiçi Eğitiminde, seçilmiş şehirlerden en iyi uygulama örnekleri çıkarılan derslerle birlikte ele alınmıştır. Yol güvenliğini teşvik etmek için metodolojiler ve yaklaşımlar hakkında içgörüler sunulmuş ve katılımcılarla beraber değerlendirilmiştir.

Çevrimiçi Eğitim 13 Kayıtlar
Eğitim Sunumları: